Sajtó
Sajtóiroda

Sajtóiroda

2020. május 04., hétfő

Johannis nem a mi elnökünk!

Miután a múlthéten példa nélküli és brutális magyarellenes megnyilatkozásokat tett, Klaus Iohannis román államelnök ma folytatta a gyűlöletkeltést és az uszítást. Úgy tűnik, az államelnöknek a romániai válság közepette is van ideje arra, hogy újra és újra kijátssza a magyar kártyát, ezzel próbálva meg kétségbeesetten leplezni a román kormányzat és saját döntéseinek kudarcait.

Mint ismeretes, április 8-án a szenátus – hallgatólagosan – egy olyan tervezetet fogadott el, melynek értelmében ott is megmaradnának a magyarság nyelvhasználati jogai, ahol közösségünk számaránya 20% alatt van, továbbá szankciókat ír elő azokra az esetekre, amikor a közintézmények nem tartják be a nyelvhasználati jogokat. A tervezet továbbá törvénybe foglalná a szimbólumhasználati jogokat, valamint a megyei rendőrségekre is kiterjesztené a nyelvhasználati jogokat. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a tervezetről – döntő házként – a képviselőháznak kell szavaznia.

Mindezek kapcsán Klaus Iohannis hétfőn újabb magyarellenes nyilatkozatokat tett. Az államelnök azzal riogatott, hogy a tervezet elfogadása esetén a magyar nyelv szabadon használható lesz Erdély bizonyos megyéiben, továbbá kijelentette: az autonómiatörekvéseket alkotmányellenesnek tekinti, és semmilyen esetben sem támogatja azokat.

A fentiek fényében hangsúlyozzuk: a szabad nyelvhasználat, mellyel az államelnök riogat, nem veszélyforrás, hanem Románia által elfogadott nemzetközi dokumentumokban is biztosított jogunk. (Ennek értelmében a mostani tervezet egyébként semmivel sem biztosít több jogot, mint amit Románia a nemzetközi dokumentumok ratifikálásával már elfogadott.) Megértjük, hogy a szász gyökereiről, kultúrájáról és nyelvéről lemondott Iohannisnak az anyanyelv mit sem jelent, mi azonban semmilyen körülmények között nem vagyunk hajlandóak feladni abbéli szándékunkat, hogy nyelvhasználati jogainkat a lehető legszélesebb körben kiterjesszük. Ugyanígy nem mondunk le önrendelkezési törekvéseinkről sem, melyek eredményeként – az államelnök egyre kétségbeesettebb nyilatkozatai ellenére is – élhető jövőt biztosíthatunk az erdélyi magyarságnak.

Ahelyett, hogy bocsánatot kért volna korábbi, otromba és uszító megnyilatkozásáért, Klaus Iohannis most még mélyebbre süllyedt, végleg kiírva ezzel magát a civilizált, európai politikusok sorából, s méltatlanná vált tisztsége betöltésére. Klaus Iohannis bebizonyította: nem kíván – az egyébként korábban rá nagy számban szavazó – erdélyi magyar közösség államelnöke lenni. Döntését tudomásul vesszük, s immár kijelenthetjük: Iohannis nem a mi elnökünk!

Végezetül arra kérjük mindazokat, akik hozzánk hasonlóan elítélik az államelnök uszítását, hogy aláírásukkal támogassák a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezést!

Ne hagyjuk, hogy Iohannis nevessen a végén!

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

 

Levelet írt az Európai Néppárt (European People's Party, EPP) elnökének, Donald Tusknak, Csomortányi István és Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei. A dokumentumban arra kérik az EPP vezetőjét, hogy határozottan és késlekedést nem tűrően lépjen fel a Klaus Iohannis román államelnök által gyakorolt gyűlöletbeszéd ellen, mely súlyosan rombolja a román–magyar kapcsolatokat. 

„Meggyőződésünk, hogy az Európai Néppártnak világosan ki kell állnia az európai értékek mellett, és nem szabad tolerálnia az EPP politikai családjába tartozó állami vezetők gyűlöletbeszédét” – áll a társelnökök levelében. A politikusok rávilágítottak: Klaus Iohannist egyértelműen magyarellenes megnyilatkozásakor több cél is vezethette, ám azok mindegyike összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Csomortányi és Mezei kifejtették: nyilatkozatával a román államelnök vagy a PSD-s ellenzéket akarta támadni, vagy pedig a román–magyar ellentét újbóli lángra lobbantására, valamint ezzel egyidőben egyfajta hadiállapot bevezetésére törekszik, ezzel is bizonyítva, hogy az ország területi integritása veszélyben van, de az is elképzelhető, hogy így próbálja meg felkészíteni az országot arra, hogy mindazokat az ellenzéki vezetőket, akik – véleménye szerint – nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, letartóztathatják. A társelnökök elmondták: azzal, hogy Iohannis magyar nyelven szólította meg a román szociáldemokratákat, azt sugallta, hogy magyar nyelven csak az ország árulóihoz lehet szólni. „Klaus Iohannis ezen megnyilvánulásával megalázta a Romániában egyébként őshonos nemzeti közösségként élő magyarságot, mely büszke anyanyelvére és toleráns, multikulturális történelmi hagyományaira” – hangsúlyozzák a társelnökök. 

Levelük végén az Erdélyi Magyar Szövetség vezetői rámutattak: Romániában komoly hagyománya van az állami szintre emelt magyarellenes politikának, mely számos hasonlóságot mutat a rasszista, antiszemita, romaellenes és más gyűlöletbeszédekkel és cselekedetekkel. „Ezek alkalmazásakor a cél mindig a politikai haszonszerzés, akár olyan áron is, hogy etnikai konfliktusokat szítsanak. Ez a fajta gyakorlat az Európai Néppárt elnöksége szerint elfogadható? Ha nem, kérjük, haladéktalanul cselekedjen!” – zárják Donald Tusknak küldött levelüket a társelnökök. 

A tomboló koronavírus-járvány idején, amikor a döntéshozók részéről elvárható lenne, hogy minden létező erőforrásukat és figyelmüket a válságkezelésre fordítsák, Klaus Johannis államfő szerda délben példa nélküli magyarellenes kirohanást engedett meg magának élő bejelentkezésében. 

Az államelnök megszólalásában nehezményezte, hogy a parlament alsóházában hallgatólagosan, vagyis vita és szavazás nélkül, elfogadták a Magyar Polgári Párt képviselője által benyújtott autonómiastatútumot. Ennek kapcsán Klaus Johannis a néhai Vadim Tudort is megszégyenítő stílusban nyilatkozott, azzal próbálva meg riogatni sokakat, hogy a magyarellenességéről szintén jól ismert PSD „eladta Erdélyt a magyaroknak”. 

Egyértelmű, hogy a romániai válságkezelésbe egyre látványosabban belebukó kormányzat és Klaus Johannis államelnök egy régi, jól bevált trükkel – a magyar kártya újbóli kijátszásával – igyekszik elfedni mindazokat a válságkezelési kudarcokat. A kormány „eredményei” a karantén alá vont kórházak sorai, az egyre fenyegetőbb gazdasági csőd, a több százezer munkanélküli, a romokban lévő egészségügy és általában véve az a káosz, melyet Romániában a koronavírus-járvány okozott. 

Johannis államelnöki működésének évei alatt – néhány protokolláris húsvéti üzenettől eltekintve – képtelen volt a mintegy másfélmilliós erdélyi magyarsághoz anyanyelvén szólni. Felháborító, hogy pártpolitikai játszmái során most mégis a magyar nyelvvel gúnyolódik, így próbálva meg ismételten a PNL számára kedvezően befolyásolni a választások kiírását. Nem meglepő: a liberálisok számára ez a legfontosabb cél az elmúlt hónapok válsághelyzetének ellenére is.

Közösségünk tagjait korábban fenyegették már meg akasztással szabad szimbólumhasználatunk jogos igénye miatt, támadtak már ránk botokkal hősi katonatemetőnkben, ellehetetlenítették a magyar nyelvű orvosképzést, Klaus Johannis mostani megszólalásával azonban ismét szintet lépett a romániai magyarellenesség. Jól látható, hogy a komoly titkosszolgálati háttérrel rendelkező államelnök uszít és gyűlöletet kelt, pillanatnyi politikai hasznot remélve. Az államelnök képtelen összeesküvés-delíriuma résztvevőként említi a PSD-t és Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Ezzel azonban nemzeti közösségünkből – 20. századi módszerekkel – oly módon gyárt ellenségképet egy, a járvány miatt egyébként is felfokozott helyzetben, melynek következményei beláthatatlanok. 

Épp ezért a leghatározottabban elítéljük az államelnök nyilatkozatát, azonnali bocsánatkérésre és lemondásra szólítjuk fel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem közösségünk jogos autonómiaigénye jelent veszélyt Romániára és annak állampolgáraira nézve, hanem az a csődös válságkezelés, melynek naponta emberéletek és egzisztenciák százai esnek áldozatul.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

A teljes erdélyi közvélemény értesülhetett már arról, hogy Szabó Timea, a balliberálisok országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásban rontott neki a határon túli magyar közösségeknek. Megrökönyödve hallgattuk, ahogyan követelőzve kérte számon a nemzeti összetartozás jegyében a külhoniaknak juttatott maszkokat és védőfelszereléseket. Szabó Timeától és elvi társaitól nem is várhatunk egyebet: a magyar–magyar kapcsolatok lelki és történelmi vonatkozásait nem értik, értékrendjükből adódóan nem is érthetik. Elképesztő azonban, hogy a félretájékoztatáshoz és gyűlölködéshez hathatós erdélyi segítség érkezett.

A képviselőt ugyanis a magát „függetlennek” tartó, de alig titkoltan az RMDSZ egyik szócsövének számító Transindex portál a botrányos felszólalást követően exkluzív megkereséssel szólaltatta meg.  A nyilvánvaló mosdatás szándékával készített anyagban a képviselő homlokegyenest az ellenkezőjét mondhatja háborítatlanul az erdélyi közönségnek, mint amit az Országgyűlésben összehordott. „A magyar kormány gyakorlatilag mindennel foglalkozik a járványban, csak az egészségügyi helyzettel, az életüket kockáztató egészségügyi dolgozókkal és az emberekkel nem törődik” – így talál a szó a keresztény-konzervatív értékeket következetesen támadó portál és interjúalanya között.

A kimagyarázás és mentegetőzés „szakmai színvonaláról” hadd érveljenek a továbbiakban Szabó Timea transindexes sorai: „én magam is kifejezetten büszke vagyok arra, hogy négy nagyszülőmből hárman erdélyiek, rengeteget időt töltöttem ott gyerekként. Kifejezetten bosszant, amikor a fideszesek akarnak ebből kioktatni, bármikor leénekelném őket például erdélyi népdalokból.” Melyik erdélyi magyar ne hallotta volna a román sovénok klasszikus érvelését, amikor a „vannak magyar barátaink, szomszédaink” indítással ravaszkodnak, hízelegnek, így vezetvén fel a magyarellenes gyűlölködést?

Nemrégiben Fekete Győr András RMDSZ-es meghívásán rökönyödhettünk meg. A Momentum-vezér egy társult ifjúsági szervezet konferenciáján szónokolhatott a nemzeti kormány leváltásának fontosságáról. Hova tovább a nemzetpolitika iránt érzéketlen baloldali haverkodással? Az is beszédes tény,  hogy Kelemen Hunor 2019-es államelnöki kampányát a néhai Gyurcsány-kormány egyik miniszterelnöki főtanácsadója is segítette. Mindezt a sajtó célzott kérdésére maga Kelemen sem cáfolta. Így nem meglepő, hogy hasonló „tanácsok” – a képviselő állítólagos erdélyi népdaltudása – segítik a pártot és sajtós udvartartását a szerecsenmosdatásban.

Nyilvánvaló: az RMDSZ vezérkarának befolyásos személyei Erdély és Magyarország kötelékének meggyengítésében érdekeltek. Ezzel keresik Bukarest kegyét. Így kerül hát egy platformra a budapesti román nagykövettől kezdve a szervilis pártsajtóig számtalan rejtőzködő partner. Máskülönben nem adnának teret rendszeresen a mérgező (félre)tájékoztatásnak az általuk birtokolt és irányított hírfelületeken.

 Az Erdélyi Magyar Szövetség közleménye

Az Erdélyi Magyar Szövetség telefonos tudakozót indított a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Az alábbiakban a működésünk első két hetében beérkező leggyakoribb témákat szeretnénk  megosztani, miután közel ezer érdeklődő tisztelt meg bennünket a bizalmával.

A telefonálók mintegy kétharmada a lakhely elhagyásának lehetőségeiről, illetve a vonatkozó jogszabályi háttérről érdeklődött. Ezen témakörön belül, a kérdezők egy jelentős csoportja vidéki, ebből adódóan a mezőgazdasági munkavégzéssel kapcsolatban bizonytalan. Az EMSZ felhívja a figyelmet, hogy saját felületünkön, a www.tinyurl.com/kijarasi címen elérhető az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, mellette szerepel a magyar nyelvű kitöltési útmutatónk is. A telefonos tudakozó tapasztalatai miatt is, felkérjük az önkormányzatok vezetését, hogy segítsék a nyilatkozatok eljuttatásával a közösségeiket, kiemelt igény mutatkozik rá. Néhány településen már örömmel értesültünk az ilyen kezdeményezésekről.

Mintegy száz esetben érkeztek továbbá a segítségkérések, amikor a telefonálók úgy vélték, a járványhelyzet miatt különböző városokban, megyékben „ragadtak”. Jelentős számban találkoztunk olyan helyzettel is, amikor a megfertőződéstől tartó, idős személyek érdeklődtek a gyógyszer- vagy élelmiszer-beszerzés lehetőségeiről. A leggyakoribb külföldi telefonhívásokat, több tucat esetben, Magyarországról és Németországból kaptuk. A jelentkezők többnyire a hazautazásukat követő személyi korlátozásokról érdeklődtek.

Az EMSZ telefonos tudakozója a +40 768 111 878-as számon hívható. A Telekom Románia hálózatában működik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában, illetve hétvégéken is. Az EMSZ a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi oldalt is működtet, amely a www.facebook.com/koronaviruserdely címen érhető el.

A koronavírus-tesztek számának növelését, a csoportos szűrés elkezdését szorgalmazza a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezete a pénzügyi forrásalap megteremtésével.

A napokban, a városi kórház és az önkormányzati krízismenedzsment közös munkájának eredményeként, üzembe helyezték a tesztgépet, amellyel Székelyudvarhelyen is elvégezhetőek a koronavírus-tesztek – adják hírül az udvarhelyi MPP-sek.

Úgy vélik, rendkívül fontos ez a város és térsége szempontjából a koronavírus elleni küzdelemben, ugyanis az Egészségügyi Világszervezet, a járványügyi szakemberek egyöntetű véleménye alapján a pandémia terjedésének megállításában kiemelt tényező a minél nagyobb számú tesztek elvégzése. A koronavírus járvány azért is terjed gyorsan, mert a fertőzöttek között sokan tünetmentesek, de ettől fertőzhetnek, szükséges elkülöníteni őket. Az udvarhelyi MPP emlékeztet: több országban is nagyságrendekkel több tesztet végeznek, végeztek el, mint nálunk, és így, a fertőzötteket megfelelően elkülönítve, igyekeznek megszakítani a fertőzési láncot, főleg, hogy most már a csoportos megbetegedések szakaszába ért a pandémia.

Kérik emiatt a csoportos szűrés bevezetését illetve elhívják a figyelmet, hogy az Egészségügyi Minisztérium már nem korlátozza a tevékenységet. A tesztelésekre minden korház saját kritériumrendszere alapján kerülhet sor.

Szorgalmazzák azt is, hogy a Bihar megyében már elindult, Szatmár megyében pedig a bevezetés szakaszában lévő csoportos teszteléshez hasonlóan, Székelyudvarhelyen az összes karanténban levő személy szűrése történjen meg, ugyanakkor az egészségügyi személyzet, a rendfenntartó szervek, a hivatali, kereskedelmi egységek alkalmazottainál, közszolgáltatásokat végző vállalatoknál illetve civil önkénteseknél is kezdődjön el és szükség szerint ismétlődjön meg a csoportos szűrés.  

A képviselők emlékeztetnek: korábban erre a célra felajánlották kéthavi illetményüket, ugyanakkor, figyelembe véve a tesztek elvégzésének magas költségeit, felkérnek minden olyan céget, magánszemélyt, akinek erre lehetősége van, hogy adományaival segítse az Albert Schweitzer Alapítványt, mely képviselői vállalták e pénzalapok kezelését, célirányos felhasználásuknak biztosítását.   

Mint ismeretes, a román kormány sürgősségi rendeletben szerette volna szabályozni a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben elhalasztott önkormányzati választások megszervezésének idejét, módját és körülményeit. Ahelyett azonban, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben rövid úton elfogadnák a kezdeményezést és a tényleges válságkezelésre koncentrálnának, a PSD, az RMDSZ, valamint az ALDE és a Pro Románia vezetői ismét egymásra találtak és közös kezdeményezést fogalmaztak meg, melynek egyetlen célja az aktuális politikai ellenfelük, a PNL alkotta kormány gyengítése.

A világjárvány sújtotta mindennapjaink legfontosabb kérdései, hogy sikerül-e a koronavírus-járvány terjedését megfékezni, valamint a pandémia okozta gazdasági károkat milyen módon lehet a legrövidebb időn belül enyhíteni. Miközben számos kórház működése akadozik, gondok vannak a védőeszközök beszerzése terén és meghaladta az egymilliót a kényszerszabadságra került munkavállalók száma, emiatt családok százezreinek megélhetése vált kérdésessé, Bukarestben az eddig megszokott módon és szövetségek szereplésével zajlanak a békeidőben megszokott politikai gáncsoskodások.

A kormány által alkotott szabályozás – meglepetésünkre – nem tartalmazta a korábbi választási trükközés elemeit, fő célja, hogy még ebben az évben és a lehető legbiztonságosabb módon, minimális személyes kontaktus mellett lehessen helyi választásokat szervezni.

Ezzel szemben a PSD, az RMDSZ, az ALDE és a Pro Románia politikusai – mit sem törődve a valódi válságkezelés fontosságával – hatalmi játszmába kezdenek csak azért, hogy a járványhelyzetet amúgy is nehezen és helyenként tévesen kezelő PNL-kormányt tovább gyengítsék, többek között Kelemen Hunor hathatós segítségével.

Sajnálatos módon az RMDSZ – ahogyan az elmúlt évtizedekben megszokhattuk – ismét a bukott román szocialisták szekerét tolja. Jól emlékszünk még arra, hogy az erdélyi magyarok szavazatával a bukaresti parlamentbe jutott képviselők milyen hűségesen támogatták az egymást követő PSD-kormányokat, miközben azok számos nyíltan magyarellenes intézkedést foganatosítottak. Ahogyan látható, az RMDSZ semmit nem tanult az elmúlt évek szocialista katasztrófakormányzásából, s most ismét frigyre lépnek velük Kelemen Hunor szentesítő aláírása által.

Meggyőződésünk, hogy a hatékony válságkezelés mindennél fontosabb, ezért felszólítjuk az RMDSZ képviselőit – Kelemen Hunor elnökkel az élen –, hagyjanak fel ezzel a káros gyakorlattal, ne vegyenek részt az ehhez hasonló bukaresti hatalmi játszmákban. Ne akadályozzák az amúgy is gyenge lábakon álló hazai válságkezelést, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az önkormányzati választások körüli helyzet a lehető legrövidebb és leghatékonyabb módon rendeződhessen!


Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

 

A Hargita megyei határok lezárását kérő felvetésre a közegészségügyi hatóság semmitmondó levéllel válaszolt Mezei Jánosnak, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökének. Mezei még április 2-án, a Hargita megyei fertőzéseket megelőzően írt levelet Marcel Vela belügyminiszternek. Azt kérte, a járványhelyzet miatt a Suceava megyei példa alapján az átutazó forgalmat a székely megyéből tereljék el.

A beadványra a Szeben Megyei Közegészségügyi Igazgatóság válaszolt. „A központi hatóságok a Megyei Vészhelyzeti Bizottságoktól kapott tájékoztatás alapján felmérik és elemzik, amennyiben indokolt a helyi karanténok elrendelése” – söprik le levelükben a beadványt. A megyezárásra vonatkozó kérést érdemben nem mérlegelték, a román állam újra a lusta utat választotta: „lefedték” az ügyet egy bürokratikus válasszal. A hozzáállásuk azért is méltatlan és bántó, mert időközben számtalan aggódó helyi lakos egyetértő visszajelzését kaptuk.

A válaszlevélben emlegetett vészhelyzeti bizottság elnöke Hargita megyében Ion Proca prefektus. A határzárásra vonatkozó javaslatot Mezei János a fejlemények miatt a prefektusnak is megküldi. A vészhelyzeti bizottság tagja továbbá Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke. Mezei a megyei tanácsban is felhívta a résztvevők figyelmét a belügynek címzett kérésre. Felkérte Borbolyt, hogy a továbbiakban képviselje a megyehatár lezárására vonatkozó kérést és a járványhelyzet megelőzésére törekedjen.

„Amikor az emberéletek megóvása a cél, a megelőzés is legalább annyira fontos, mint az egészségügyi ellátólánc felkészítése.  Naponta több százan fertőződnek meg az országban. A kormány védekezzen végre valós eszközökkel a terjedés ellen. Jelenleg csak látszatintézkedésekkel szédít, kapkodva hoz döntéseket, ahogyan azt az ortodox húsvét kapcsán is láthattuk” – összegzett Mezei.

Kedd este jelentette be Mircea Vela román belügyminiszter, hogy az ortodox egyházzal kötött megállapodás értelmében az ortodox húsvét idejére enyhítenek a világjárvány miatt érvényben lévő kijárási korlátozásokon.

A mögöttünk álló hétvégén a nyugati keresztény egyházak tagjainak milliói (katolikusok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok) ünnepelték világszerte a húsvétot. A koronavírus-járványra való tekintettel azonban ez az ünnep más volt, mint az eddig megszokottak. A hívek otthonaik biztonságában töltötték az ünnepet, példát mutatva fegyelmezettségből és felelősségteljességből. Egyházi vezetők és híveik tömegei értették meg, hogy a jelenlegi válságos helyzetben milyen kiemelt jelentőségük van a hatósági óvintézkedéseknek, melyek – helyesen – felülírták eddigi szokásainkat is.

Épp ezért megdöbbentőnek és felháborítónak tartjuk a román ortodox egyház és a bukaresti belügyminisztérium azon megállapodását, melynek értelmében az ortodox nagypénteken és nagyszombaton lazítanak a kijárási korlátozásokon. A kialakult helyzetre való tekintettel megállapítjuk:

  • ·Az ortodox egyház és a belügyminisztérium külön megállapodása milliók egészségét kockáztatja akkor, amikor a legfontosabb védekezési eszközön – a szociális távolságtartás szabályán – ejt súlyos sebet.
  • ·Korábbról már jól ismerhetjük az ortodox egyházi ünnepek szervezési módját, így jogos lehet sokak arra vonatkozó félelme, hogy a megszentelt kenyér átvételére összesereglő tömeget nem fogják tudni kellő biztonsággal kezelni, ami pedig súlyos járványügyi kockázattal járhat. (Talán épp ezzel magyarázható, hogy Nelu Tătaru egészségügyi miniszter – saját nyilatkozata szerint és bukaresti politikustól szokatlan módon – nem támogatta az ortodox egyház kezdeményezését.)
  • ·A kijárási korlátozások enyhítése egyértelműen alkotmányellenes és diszkriminatív a nem ortodox vallású román állampolgárokra nézve, akikre a korábbi ünnepek alatt – egyébként nagyon helyesen – nem vonatkoztak hasonló engedmények.
  • ·Jelen intézkedéssel a román kormány egyértelműen kapitulált az ortodox egyház túlerejével szemben, mely egyrészt jól mutatja utóbbi túlzott és veszélyes ráhatását a román államvezetésre, másrészt felveti annak kérdését, hogy milyen ellenszolgáltatást lesz hajlandó megtenni a mostani engedményekért az ortodox egyház? Könnyen elképzelhető, hogy a közelgő választások alkalmával az ortodox vallású szavazók politikailag irányított mozgósításával hálálják majd meg a mostani szívességet.

Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként messzemenően tiszteletben tartjuk mindenki hitét és felekezeti hovatartozását, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a jelenlegi világjárványt csak összefogással, közös teherviseléssel, valamint fegyelmezettséggel és egyéni felelősségünk teljes tudatában fékezhetjük meg. Éppen ezért arra kérjük ortodox polgártársainkat, hogy ne éljenek a veszélyeket rejtő engedményekkel, továbbra is óvják a szeretteik és teljes környezetük egészségét! A húsvét belső békéjét, valamint a feltámadás örömét otthonaik biztonságában éljék meg!  

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tudakozót indít a +40 768 111 878-as számon. Mint ismeretes, az egészségügyi minisztérium által gondozott országos tájékoztató szám kizárólag románul működik.

Mezei János, az EMSZ társelnöke közölte: „a kezdeményezésünk onnan ered, hogy az elmúlt időszakban egyre több hívással kerestek engem is, és az önkormányzati vezetőinket, képviselőinket is. Kiemelten kérdeznek a kijárással, utazásokkal kapcsolatos jogszabályi háttérről, de az óvintézkedésekről, egyéb teendőkről is sokan érdeklődnek, mi pedig örömmel segítünk.” Mezei arra bátorít mindenkit, aki tanácstalan, hívja a 24 órában elérhető telefonvonalat. Kiemelte, a telefonos kezelők első sorban tájékoztatnak, válaszolnak, ha pedig segítséget kell nyújtani, megteszik az önkormányzati szereplőik által vagy szükség esetén továbbítják a témát a megfelelő helyi hatóságnak.

Az Erdélyi Magyar Szövetség munkatársai minden korosztály hívására számítanak, ezzel együtt az időseknek, nyugdíjasoknak különösen fontos lehet a tudakozó vonal. Számukra ugyanis a kijárási korlátozások és az esetleges elszigeteltség miatt a vészhelyzet külön odafigyelést igényel. Egy magyar sincs egyedül! A telefonvonal a +40 768 111 878-as számon hívható. A Telekom Románia hálózatában működik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában, illetve hétvégéken is.

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi oldalt is működtet, amely a www.facebook.com/koronaviruserdely címen érhető el.

EMSZ / polgaripart.ro

6. oldal / 13